اطلاعات مرکز

نام مسئول: سهیل ربیعی

جنسیت پذیرش: برادران ، خواهران

گروه سنی پذیرش*: کودکان، نوجوانان، بزرگسالان

زبان های آموزشی: انگلیسی

ساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه ساعت ۱۲ تا ۲۰

کد شهر: ۰۱۱

تلفن:  ۴۴۵۱۲۲۰۰

فکس:  ۴۴۵۱۲۲۰۰

نشانی: خیابان امام خمینی،روبه روی بانک ملی، جنب پاساژ

ایمیل: amol@ili.ir


* گروه سنی کودکان: پایان اول ابتدایی تا پایان چهارم ابتدایی

* گروه سنی نوجوانان: زبان آموزان ۱۱ تا ۱۴ سال

* گروه سنی بزرگسالان: زبان آموزان بالای ۱۴ سال