بایگانی دسته: زبان آموزان ممتاز

معرفی زبان آموزان ممتاز ترم پاییز ۹۴

کانون زبان ایران برای تمامی عزیزانی که با سعی و تلاش خود موفق به کسب نمره TOP در کلاس خود شده اند، آرزوی موفقیت و کامیابی دارد.
در ضمن زبان آموزانی که در ۲ ترم متوالی TOP شده اند، برای ترم بعد رایگان ثبت نام میگردند.

۲

معرفی زبان آموزان ممتاز ترم تابستان ۹۴

کانون زبان ایران برای تمامی عزیزانی که با سعی و تلاش خود موفق به کسب نمره TOP در کلاس خود شده اند، آرزوی موفقیت و کامیابی دارد.
در ضمن زبان آموزانی که در ۲ ترم متوالی TOP شده اند، برای ترم بعد رایگان ثبت نام میگردند.

 

TOP   

معرفی زبان آموزان ممتاز ترم بهار ۹۴

 ۱)  علیرضا زارعیان               ۹۴۱۶۲۵۰۰۲۰                   ۹۹        Start
۲)  الهه زارع خورمیزی        ۹۴۲۶۲۴۰۰۷۰                   ۹۸        Start

کانون زبان ایران مرکزآموزشی مهریز برای تمامی عزیزانی که با سعی و تلاش خود موفق به کسب نمره (ممتاز)TOP در کلاس خود شده اند آرزوی موفقیت و کامیابی دارد.
در ضمن زبان آموزانی که در۲ ترم متوالی TOP شده اند برای ترم بعد با تخفیف ۱۰۰ % ثبت نام میگردند.