مقررات مالی و آموزشی

قوانین ثبت نام کانون زبان ایران :

پرداخت شهریه به صورت اینترنتی می باشد که تمامی مراحل و ضوابط پرداخت هم در تابلو اعلانات آموزشگاه و هم در سایت کانون www.ilireg.ir اطلاع رسانی خواهد شد. پرداخت شهریه به معنای ثبت نام در ترم بعد نمی باشد و فقط به معنای مجوز برای ورود به مرحله ثبت نام اینترنتی خواهد بود.

پرداخت شهریه زبان آموز فقط به صورت اینترنتی بوده و پرداخت به روشهای دیگر بدون هماهنگی با مرکز آموزشی به هیچ عنوان قابل قبول نمی باشد و عواقب آن بعهده زبان آموز مربوطه می باشد.

پس از گذراندن مرحله پرداخت اینترنتی شهریه ، به فاصله حدود ۳ روز ثبت نام اینترنتی زبان آموزان شروع خواهد شد. ضمناً اطلاع رسانی ثبت نام اینترنتی از طریق تابلو اعلانات و همچنین وبلاگ مرکز به تمامی زبان آموزان ارائه خواهد شد.

پرداخت اینترنتی شهریه و ثبت نام اینترنتی زبان آموزان فقط در بازه زمانی اعلام شده از سوی کانون زبان امکانپذیر است. لذا بعد از اتمام موعد مقرر ، مسئولیت عواقب آن بعهده زبان آموز مربوطه خواهد بود.

برای کسب اطلاع از ساعات و روزهای کلاسی ترم آینده در زمان ثبت نام اینترنتی فقط در بازه زمانی مشخص شده به سایت کانون زبان مراجعه فرمایید.

زبان آموز در زمان ثبت نام اینترنتی باید دقت لازم را در انتخاب روز و ساعت کلاس خود داشته باشد چراکه بعد از ثبت کلاس خود مرکز آموزشی به هیچ عنوان کلاس ثبت شده را تغییر نخواهد داد.

ساعات و روزهای کلاس معمولاً همان روزها و ساعات کلاسی ترم قبل بوده و برای زبان آموزان ورودی جدید زمان کلاس طبق امکانات کانون ارائه می گردد.


جلسات آموزشی :

روزها و ساعات تعریف شده در کانون زبان ایران در تمام فصول سال بر اساس امکانات مرکز آموزشی ارائه میشود.

طول ترم آموزشی ، ۲ ماه و نیم و به صورت ۲ روز در هفته می باشد.

تعداد جلسات آموزشی ترم ۲۱ جلسه بوده که شامل ۲۰ جلسه آموزشی و یک جلسه امتحان پایان ترم یا FINAL خواهد بود.

کلاسها عموماً در روزهای شنبه و چهارشنبه (زوج) ، یکشنبه و سه شنبه (فرد) و دوشنبه و پنج شنبه براساس امکانات مرکز آموزشی برگزار می گردد.

مدت زمان هر جلسه کلاس بزرگسالان ، ۱۰۵ دقیقه می باشد.


آزمون پایان ترم  (FINAL) :

امتحان پایان ترم بر اساس تاریخ و ساعت درج شده در کارت کلاسی (یا تابلو اعلانات آموزشگاه) انجام میشود و امکان تغییر آن وجود ندارد.

برگزاری امتحان پایان ترم به صورت انفرادی میسر نمی باشد.

حداقل نمره قبولی زبان آموز ۷۵ از ۱۰۰ بوده که در بخش بزرگسالان شامل ۲ بخش کلاسی ۶۰% و فاینال یانمره کتبی ۴۰% می باشد.

زمان امتحان فاینال زبان آموز تحت هیچ شرایطی قابل تغییر نمی باشد چراکه از مدتها قبل زمان امتحان فاینال اطلاع رسانی می گردد.


قوانین آموزشی مرکز :

شروع و پایان کلاسهای ترم آموزشی بر روی کارت زبان آموزان ثبت شده است. همچنین این زمان بر روی تابلو اعلانات آموزشگاه هم نصب می گردد.

انصراف زبان آموز: در کانون زبان ایران پس از واریز شهریه تحت هیچ گونه شرایطی امکان انصراف و یا استرداد شهریه پرداختی میسر نمی باشد.

زبان آموزان باید هنگام حضور در آموزشگاه کارت کلاسی خود را که در هنگام ثبت نام از آن پرینت گرفته اند، به همراه داشته باشند.

زبان آموزان باید شماره زبان آموزی و رمز عبور (کد ملی) خود را حفظ و یا همراه داشته باشند چراکه در زمان اعلام نمره ، پرداخت شهریه و ثبت نام اینترنتی و ….. مورد نیاز می باشد.

کانون زبان ایران در طول هر ترم آموزشی دارای تقویم ترمی می باشد که تمامی مراکز تهران و شهرستانها،امتحانات و جلسات آموزشی خود را با این تقویم هماهنگ می کنند و کلیه شعبه ها از نظرآموزشی هماهنگ می باشند.

مدرسان در کانون زبان ایران طبق متد کانون و به روش کتاب معلم (سیلابس) تعریف شده از سوی کارشناسان زبان کانون زبان تدریس می کنند.

تهیه کتاب و ملزومات آموزشی فقط در مراکز اعلام شده میسر خواهد بود.

هرگونه تعطیلی کلاس و یا کلاس جبرانی زبان آموزان در تابلو اعلانات و یا وبلاگ مرکز اطلاع رسانی خواهد شد.

     زبان آموز درصورت وقفه در یک ترم،باید برای ثبت نام ترم بعد در امتحان تعیین سطح شرکت نماید.

آیین نامه اخلاقی ، پوشش و لباس :

زبان آموزان مرکز تحت هر شرایطی که نظم کلاس یا محیط آموزشگاه را برهم زنند برای بار اول از ایشان تعهد کتبی گرفته می شود و در سیستم پروفایل ایشان درج میگردد و در صورت تکرار برای بار دوم به شدت با ایشان برخورد می گردد.

رعایت حجاب و شئونات اسلامی در مرکز آموزشی الزامی می باشد.

پوشش زبان آموزباید دارای ظاهری آراسته و متناسب با شئونات اسلامی باشد. ضمناً به اطلاع می رساند درصورت عدم رعایت موارد فوق، حق تحصیل در کانون زبان ایران از زبان آموزان خاطی گرفته می شود.

حضور و غیاب :

زبان آموز باید بر اساس اطلاعات مندرج در کارت کلاسی (تهیه کارت کلاسی از طریق سامانه اینترنتی کانون زبان ایران) در کلاس خود شرکت نماید.

زبان آموز به هر دلیلی در کلاس به غیر از کلاس تعیین شده خود حضور یابد غایب محسوب می گردد.

زبان آموز باید رأس ساعت مقرر در کلاس حاضر باشد.

هر ۴ جلسه تأخیر ۱۵ دقیقه ای برابر با یک جلسه غیبت است.

هر تأخیر بیش از ۱۵ دقیقه در کلاس یک غیبت محسوب می شود.

هر تعجیل در خروج از کلاس بیش از ۱۵ دقیقه ، یک غیبت محسوب می گردد.

تعجیل در خروج از کلاس برای زبان آموز  کمتر از ۲۰ سال فقط با هماهنگی قبلی دفتر آموزش و حضور بستگان درجه یک آنان امکان دارد.

در صورتیکه غیبت های زبان آموزان به بیش از ۴ جلسه تجاوز کند زبان آموز از شرکت در امتحان پایان ترم محروم ولی مجاز به شرکت در جلسات آموزشی می باشند.

عدم حضور زبان آموز در کلاس تحت هر شرایطی غیبت محسوب شده و حتی ارائه گواهی پزشکی مورد قبول نخواهدبود.

شرایط میهمان شدن زبان آموزبه شهرهای دیگر و انتقالی به مراکز دیگر :

میهمان : زبان آموز در هر ترم آموزشی می تواند یک بار و به مدت ۴ جلسه و یا ۲ بار به مدت ۲ جلسه برای هر دفعه به هر کدام از مراکز آموزشی شهرستان مهمان شوند. ضمناً برای هر بار مهمان شدن هزینه ای در شعبه مقصد از زبان آموز دریافت می گردد.

شرایط انتقالی:

برای انتقالی ازمرکز مبدأ به مراکز دیگر (صرفاً طبق امکانات و شرایط مرکز مبدأ) زبان آموزان بایستی تا قبل از جلسه ۱۰ درخواست خود را جهت ترم آینده ارائه نموده و فرم انتقال را تکمیل نمایند ، برای انتقال به مراکز تهران از زبان آموز هزینه دریافت می گردد.

– تکمیل فرم قبل از جلسه دهم ترم قبل

– موافقت مدیر مرکز مبدا و مقصد