آشنایی با دوره عمومی انگلیسی بزرگسالان

آشنایی با بخش انگلیسی – راهنمای بخش بزرگسالان(لطفا کلیک نمایید)
دوره آموزش انگلیسی عمومی بزرگسالان
دوره آموزش انگلیسی بخش بزرگسالان از ۱۸ سطح تشکیل شده است.این سطوح در شش مقطع، به شکل طبقه بندی شده و منسجم ارائه می‌گردند.
مواد آموزشی این دوره تماما” توسط بخش پژوهش و برنامه ریزی کانون زبان و با استفاده از متون و مطالب اصیل و جذاب تهیه و تدوین گردیده است .مقطع پایه  (Basic)
این مقطع شامل سه سطح B1 تا B3 می باشد. این سطوح از دوره های اولیه آموزش زبان انگلیسی بوده و در طی آن آشنائی فراگیران با ارکان ساختاری زبان انگلیسی و الفاظ مورد توجه خاص قرار می گیرد.
مقطع مبتدی (Elementary)
این مقطع شامل سه سطح El1 تا El3 می باشد و در طی این دوره ها تقویت دانش واژگانی و مهارت های چهارگانه مورد توجه قرار داده می‌شود.
مقطع پیش متوسطه (Pre-Intermediate)
این مقطع شامل سه سطح Pre1 تا Pre3  می باشد.
مقطع متوسطه (Intermediate)
این مقطع شامل سه سطح Inter1 تا Inter3 می باشد.
در سطوح Pre1 تا Inter3 متون بیشتر به منظور تقویت مهارت خواندن مورد استفاده قرار می‌گیرند و زبان آموزان با زبان انگلیسی رسمی مورد استفاده در متون مکتوب آشنا می‌شوند. در این سطوح تقویت مهارت های شنیدن و صحبت کردن مورد تاکید قرار گرفته و تقویت توانایی واژگانی زبان آموزان بخش مهمی از مواد آموزشی این سطوح را تشکیل می‌دهند.
مقطع فوق متوسطه (High Intermediate) 
این مقطع شامل سه سطح High1 تا High3 می باشد. سطوح High Intermediate عمدتا” به منظور تقویت دانش دستور زبانی زبان آموزان به طور کاربردی طراحی شده اند. در این مقطع آموزش مهارت نوشتن به صورت هدفمند و در سطح پیشرفته آغاز می‌گردد.
مقطع پیشرفته (Advanced)
این مقطع شامل سه سطح Ad1 تا Ad3می باشد. در این دوره ها مهارت خواندن در بالاترین شکل آن مورد توجه قرار می‌گیرد و زبان آموزان با اشکال مختلف متون از جمله متون ادبی آشنا می شوند.

کلاس‌های عادی

این کلاس‌ها به دو شکل ارائه می‌گردد. هر دوره شامل ۲۰ جلسه کلاسی و یک جلسه آزمون کتبی پایان ترم می‌باشد. مدت زمان هر جلسه آموزشی در این کلاس‌ها ۱۰۵ دقیقه می‌باشد.

۱-کلاس‌های دو روز در هفته:

این کلاس‌ها برای کلیه سطوح، در روزهای شنبه / چهارشنبه یا یکشنبه / سه‌شنبه و یا دوشنبه / پنج شنبه تشکیل می‌شود.

۲-کلاس‌های یک روز در هفته:

هر روز دو جلسه را شامل می شود. این دوره نیز مختص بزرگسالان است و فقط تا پایان سطح Pre3 اجرا می شود.

کلاس‌های فشرده

شامل دو ترم در طول هر دوره عادی که به صورت چهار روز در هفته ( یک جلسه در هر روز ) برگزار می شود. این دوره فقط تا پایان سطح Inter 3  اجرا می شود.

نحوه تعیین سطح داوطلبان ورود به بخش انگلیسی بزرگسالان
متقاضیان، برای ثبت نام در کلاس ها، ابتدا باید در آزمون ورودی تعیین سطح شرکت نمایند و در سطح پذیرفته شده و با توجه به امکانات مرکز آموزشی، کلاس مورد نظر خود را انتخاب نمایند.

مواد آموزشی گروه انگلیسی بزرگسالان
در کلیه دوره های انگلیسی بزرگسالان از مجموعه کتاب های The ILI English Courseکه اختصاصا” برای تدریس در کلاس های کانون زبان تدوین و در جهت برآوردن انتظارات مختلف فراگیران زبان انگلیسی طراحی شده است استفاده می گردد.

اعطاء مدرک به زبان آموزان انگلیسی گروه بزرگسالان 
زبان آموزانی که سطح  High3 را به اتمام می‌رسانند می توانند با شرکت در آزمون و کسب موفقیت در امتحان کتبی و مصاحبه مدرک (Junior Proficiency Certificate (JCE  دریافت نمایند. به زبان آموزانی که سطح Ad3 را به اتمام ‌رسانده و در امتحان کتبی و مصاحبه شرکت نموده در صورت موفقیت مدرکSenior Proficiency Certificate (SCE)x  اعطاء می گردد.

  • داشتن حداقل ۱۴ سال تمام
  • همراه داشتن شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر
  • پرداخت هزینه آزمون ورودی تعیین سطح طبق اعلام مرکز آموزشی
  • شرکت در آزمون ورودی تعیین سطح
  • واریز شهریه مصوب کانون زبان ایران از طریق سامانه متمرکز کانون زبان