آشنایی با دوره مکالمه

آشنایی با دوره(مکالمه)

هدف دوره

هدف از تشکیل این کلاسها فراهم ساختن موقعیتی مناسب برای زبان آموزانی است که می خواهند زبان انگلیسی را صرفاً جهت رفع نیازهای اولیه محاوره ای فرا گیرند. این کلاسها فارغ از هر گونه مباحث پیچیده دستوری به تقویت مهارتهای گفتاری- شنیداری زبان آموزان پرداخته و آنها را جهت برقراری ارتباط موثر به زبان مقصد آماده می سازد.

مخاطبان

 

مخاطبان این کلاسها افرادی هستند که به لحاظ شرایط سنی مایل به شرکت در کلاسهای عادی کانون زبان نیستند و باید سنشان ۱۸ سال تمام و حداقل دیپلم متوسطه داشته باشند.

ساعات آموزشی و طول دوره

تعداد سطوح : ۱۰ سطح ، طول کل دوره: ۲ سال و شش ماه ، طول هر جلسه: ۱۰۵ دقیقه ، تعداد جلسات در ترم: ۲۱ جلسه

مواد آموزشی:

مجموعه کتابهای ACT

رویکرد آموزشی دوره

تأکید دوره بر مهارتهای شنیداری و گفتاری است. مهارت خواندن به عنوان اولویت بعدی مورد توجه می باشد. با توجه به اهداف و مخاطبین دوره، رویکرد آموزشی دوره در جهت ایجاد و تقویت توانایی های اولیه برای برقراری ارتباط شفاهی است. روش یادگیری مبنی بر حفظ کردن جملات، انجام تمرینات مکانیکی و تجزیه و تحلیل مباحث دستوری برای آنان مناسب نیست. این گروه از زبان آموزان علاقه مند به یادگیری زبان در محیطی آرام و به دور از دغدغه های انجام تکلیف، حفظ کردن دیالوگ و امتحانات سنگین و دشوار می باشد.

نحوه پذیرش زبان آموزان دوره

زبان آموزان این دوره بر اساس یک آزمون شفاهی تعیین سطح می شوند.

 با توجه به هدف، رویکرد و مخاطبین دوره حداکثر تعداد زبان آموزان این کلاسها ۱۸ نفر می باشد.

نظام ارزشیابی زبان آموزان دوره

ارزشیابی زبان آموزان این دوره به روش زیر صورت می گیرد.

فعالیتهای کلاسی و حضور مستمر در کلاسها ۶۰%

(Homework , overall jugdment , Reading)

امتحان پایان ترم

نمره مطلوب جهت ارتقاء به سطح بالاتر ۷۵ می باشد.

یک ترم وقفه مجاز داشته CC2 ، CC4 ، CC6 زبان آموزان می توانند پس از اتمام هر یک از سطوح باشند.