آشنایی با دوره تافل

آشنایی با دوره (تافل)

تافل

PBT -1

iBT -2

  مشخصات دوره آمادگی تافل PBT

کلاس های آمادگی تافل کانون زبان ایران پاسخگوی نیاز داوطلبان پیشرفته زبان انگلیسی برای موفقیت هر چه می باشد. اهداف TOEFL بیشتر در امتحانات بین المللی بسندگی زبان انگلیسی به ویژه امتحان بین المللی کلاس های تافل شامل موارد زیر می باشد:
۱- ایجاد توانایی های زبانی لازم در متقاضیان برای موفقیت در امتحان رسمی تافل
۲- افزایش دانش زبان داوطلبان برای شرکت در امتحان ورودی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری داخل کشور

۳- تقویت دانش و مهارتهای زبانی در سایر متقاضیان حضور در سطوح پیشرفته

مخاطبین دوره:

متقاضیان کلاس های تافل معمولاً دارندگان مدارک لیسانس و بالاتر می باشد که مایل به ادامه تحصیل در
دانشگاههای داخل و خارج کشور می باشد. علاوه بر این، کلاس های مذکور مورد توجه و استفاده سایر متقاضیان که
مایل به ارتقاء سطح دانش زبان انگلیسی خود می باشند نیز قرار دارد.

مشخصات دوره:

کلاس های تافل شامل چهار سطح می باشد:
الف- PT1 که منظور سطح اول پیش تافل است.
ب- PT2 که منظور سطح دوم پیش تافل است.
ج- T1 که منظور سطح اول تافل است.
د- T2که منظور سطح دوم تافل است.
زمان هر جلسه درسی ۱۰۵ دقیقه می باشد.

نحوه پذیرش زبان آموز:

پذیرش زبان آموز در بخش تافل از طریق آموزش ورودی که چهار نوبت در سال برگزار می شود، صورت می گیرد و می باشد شرکت TOEFL متقاضیان استفاده از کلاس ها لازم است در آزمون تعیین سطح دوره که شامل آزمون نمایند.

شرکت کنندگان بر اساس نمره خود در آزمون ورودی تعیین سطح می شوند. از متقاضیانی که نمره آزمون ورودی آنهاکمتر از ۴۲۰ باشد ثبت نام به عمل نمی آید.

شرایط و مدارک ثبت نام در آزمون ورودی:

– داشتن حداقل ۱۸ سال تمام
تذکر : قبول شدگان سطح AD3 بخش بزرگسالان کانون زبان ایران به شرط نداشتن وقفه تحصیلی بیش از دو ترم ، از داشتن شرط سنی معاف هستند.

نوع کلاسها

کلاس های بخش تافل به دو شیوه تکدرس و کلیه دروس ارائه می گردد. از این رو پذیرفته شدگان آزمون ورودی
می توانند در کلیه کلاس های سطح پذیرفته شده و یا در کلاس های تکدرس به صورت انتخابی ثبت نام نمایند.

گواهی دوره

به شرکت کنندگان در کلاس های تافل که دروس این دوره را با موفقیت بگذرانند، گواهی پایان دوره اعطا می گردد.

مقررات آموزشی بخش تافل:

۱-نمره آزمون ورودی داوطلبان هر دوره برای ثبت نام همان دوره و یا حداکثر دوره بعدی معتبر می باشد.
۲- از زبان آموزانی که دو ترم متوالی در یک سطح مردود شوند برای دوره های بعدی ثبت نام به عمل نمی آید.
۳- حداکثر غیبت مجاز زبان آموزان برای کلاس های دو جلسه در هفته ۴ جلسه غیبت و برای کلاس های یک
جلسه در هفته ۲ جلسه غیبت در ترم می باشد.
۴- زبان آموزان به شرط کسب نمره قبولی، می توانند یک ترم وقفه تحصیلی داشته باشند.

۵- زبان آموزانی که بیش از حد مجاز غیبت داشته باشند از شرکت در امتحان پایان ترم محروم می باشند.
۶- زبان آموزانی که مردود می شوند نمی توانند از وقفه تحصیلی استفاده نمایند.
۷- نمره قبولی زبان آموزان در پایان ترم ۷۰ از ۱۰۰ می باشد که ۴۰ % نمره کلاسی و ۶۰ % نمره امتحان پایان ترم می باشد.
۸- قبول شدگان سطح AD3 کانون زبان ایران در صورت تمایل می توانند بدون شرکت در آزمون ورودی در کلیه دروس سطح PT1 ثبت نام نمایند.

مشخصات دوره تافل

مخاطبین دوره: متقاضیان شرکت در آزمون تافل
طول دوره: ۲ ترم(iBT1 و ۲ iBT )
تعداد جلسات در هر هفته: ۴ جلسه به صورت ۲ روز در هفته
زمان هر جلسه: ۱۰۵ دقیقه
نحوه برگزاری جلسات:در هر روز دو جلسه پشت سر هم که هر جلسه به یکی از چهار مهارت اختصاص پیدا می کند. ( Listening,Speaking, Reading, Writing )

شرایط پذیرش iBT 

علاقه مندانی که دارای یکی از شرایط زیر باشند می توانند در دوره های تافل iBT  شرکت نمایند:
۱- ورودی های جدیدی با آزمون تعیین سطح کتبی و طبق جدول زیر می توانند در صورت کسب حد نصاب ارائه شده در دوره مورد نظر شوند.
۲- قبولی های سطح PT 2 می توانند وارد دوره تافل شوند.

۳- مردودین سطح T1 (قدیمی) می توانند وارد دوره تافل iBT1 شوند.

۴- قبولی های سطح T1 (قدیمی) می توانند وارد دوره تافل iBT2 شوند.

۵-داوطلبانی که در یک سال گذشته سطوح PT 1وPT 2 (دوره کامل تافل کلاسیک) کانون زبان را گذرانده باشند وارد سطح iBT1 شوند.