آشنایی با دوره آیلتس

آشنایی با دوره (آیلتس)

هدف دوره

هدف از تشکیل این کلاس ایجاد آمادگی لازم جهت شرکت در آزمون بین المللی ILETS می باشد. این کلاس ها مهارت های لازم جهت شرکت در این امتحانات را به فراگیران آموزش می دهد.

 مخاطبین دوره:

متقاضیان این دوره افراد بالای ۱۶ سال می باشند که بعد از شرکت در آزمون تعیین سطح و کسب نمره قبولی می توانند در این دوره شرکت نمایند.

مشخصات دوره:

تعداد ۲ سطح شامل: IELTS1 و ۲ IELTS
طول کل دوره: ۲ ترم
شرح جلسات: ۲ روز در هفته، هر روز شامل ۲ جلسه پیوسته ۱۰۵ دقیقه ای ( ۱۵ دقیقه استراحت بین جلسات) در هفته، ۲۱ جلسه در ترم، هر جلسه ۱۰۵ دقیقه

 رویکرد آموزشی دوره

هر چهار مهارت زبانی (شنیداری،گفتاری، خواندن و نوشتن) مورد آزمایش قرار می IELTS از آنجا که در امتحان گیرد، تأکید دوره بر چهار مهارت است. در این دوره زبان آموزان ازطریق تکرار و تمرین، مهارت های لازم را جهت اکتساب نمره مورد نیاز در این امتحان فرا می گیرند.

نحوه پذیرش زبان آموزان

متقاضیان شرکت در این دوره در صورت کسب نمره لازم در امتحان تعیین سطح می توانند در کلاس ها شرکت کنند.
تبصره: زبان آموزان کانون زبان ایران در صورت گذراندن کلیه سطوح کانون بدون امتحان تعیین سطح می توانند از سطح IELTS1 شروع کنند.

تعداد زبان آموزان

با توجه به عملی و تئوری بودن دوره حداکثر تعداد زبان آموزان در یک کلاس ۸ نفر می باشد.

 ارزشیابی زبان آموزان دوره های تافل و آیلتس

توانایی زبان آموزان در این دوره ها با نمونه تست سنجش می شود. عملکرد زبان آموزان نیز به همراه بازخورد ومنعکس می شود. نمونه تست ها همان آزمون های (Report Sheet ) توصیه های آموزشی مدرس در برگه گزارش سنجش توانایی هستند که در پایان هر ترم برگزار می شوند. پس از تصحیح اوراق، نتایج مربوط به هر زبان آموز به تفکیک بخش های آزمون در برگه گزارش منعکس و در اختیار زبان آموزان قرار می گیرد. در این خصوص هر مدرس برگه گزارش را با توجه به دروسی که تدریس نموده تکمیل خواهد کرد. ارزشیابی زبان آموزان این دوره به روش های زیر صورت می پذیرد.
۱- مهارت های گفتاری بر اساس امتحان مصاحبه پایان دوره توسط دو نفر از مدرسان ۱۵%
۲- سایر مهارت ها بر اساس امتحان کتبی پایان ترم ۴۵%
۳- میانگین کوئیزها ۲۰%
۴- کارکلاسی ۲۰%

۵- حدنصاب قبولی در این سطوح ۷۵ از ۱۰۰ می باشد.