اطلاعات مرکز

نام مسوول: مجتبی مسگری

جنسیت پذیرش: برادران، خواهران

گروه سنی پذیرش*: نوجوانان

زبان های آموزشی: انگلیسی

ساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه ساعت 13 تا 20:30

کد شهر: ۰۴۴

تلفن: ۳۴۲۴۳۳۳۲

فکس:

نشانی: خیابان باهنر، فلکه امام جمعه، مدرسه استثنایی امید

ایمیل: 


* گروه سنی کودکان: پایان اول ابتدایی تا پایان چهارم ابتدایی

* گروه سنی نوجوانان: زبان آموزان ۱۱ تا ۱۴ سال

* گروه سنی بزرگسالان: زبان آموزان بالای ۱۴ سال