در صورتی که ورودی جدید هستید جهت

رزرو ثبت نام ترم بهار 1398 به لینک زیر

مراجعه کنید و پس از تکمیل فرم مربوطه به

مرکز مراجعه بفرمایید

لینک جهت ثبت نام خواهران

http://srv2.ilireg.ir:8076/Reserve.aspx?BranchID=192

لینک جهت ثبت نام برادران

http://srv2.ilireg.ir:8076/Reserve.aspx?BranchID=193

نحوه پرداخت و ثبت نام اینترنتی کانون زبان ایران

جهت دریافت شیوه نامه پرداخت اینترنتی و ثبت نام اینترنتی زبانه برنامه ثبت نام و برنامه زمانی پرداخت اینترنتی شهریه را که در زیر عکس پرچم جمهوری اسلامی درج گردیده لمس بفرمایید

توجه