ثبت نام

پرداخت شهریه وثبت نام ترم بهار ۹۹ کانون آغاز شد.شروع کلاسها ازششم اردیبهشت به صورت حضوری میباشد.خواهشمنداست هرچه سریعتر برای ثبت نام اینترنتی اقدام نمایید.