خرید کتاب آموزشی

  • لطفا قبل از تاریخ 98/04/05 نسبت به خرید کتاب اقدام نمایید تا قبل از شروع کلاسها کتاب به دستتان برسد (تحویل پستی).
  • هنگام وارد نمودن کد پستی – شماره تماس و آدرس جهت خرید کتاب آموزشی دقت نمایید.
  • برای خرید کتاب های کمک آموزشی مانند قبل هزینه را اینترنتی پرداخت و جهت دریافت آن به شعبه مراجعه نمایید.

 

با تشکر