بایگانی دسته: کنسلی و جبرانی

تغییر برنامه کلاسهای خانم آرزومند

برنامه کلاسهای خانم آرزومند از روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۰۶/۰۴ تا پایان ترم به شرح ذیل تغییر یافته است:
untitled
لازم به ذکر است که امتحان پایان ترم کلیه این کلاسها روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۰۶/۲۵ برگزار می شود.