راهنمای انتخاب و تعیین کلاسهای ترم بهار 99

زبان آموزان متقاضی جهت شرکت در کلاسهای آنلاین یا انصراف از ترم بهار به سایت کانون زبان مراجعه نمایید و درخواست خود را ثبت کنید:

1. مراجعه به سایت www.ilireg.ir  و انتخاب گزینه ثبت نام و دریافت کارت کلاسی.

2. انتخاب استان گیلان و سپس وارد کردن نام کاربری و رمز عبور.

3. الف) زبان آموزانی که روز و ساعت انتخاب نکردند و متقاضی کلاس آنلاین می باشند:

ابتدا از طریق گزینه ثبت نام روز و ساعت انتخاب نمایند سپس از طریق گزینه انتخاب ترم بهار گزینه آنلاین را انتخاب و ثبت کنند.

ب) زبان آموزانی که از قبل روز و ساعت انتخاب کرده اند:

وارد گزینه انتخاب ترم بهار 99 شوید و گزینه آنلاین یا مرخصی را بنا به تمایل خود انتخاب نمایید و ثبت کنید.