اطلاعات مرکز

نام مسوول: گروه بزرگسال و نوجوان مژده پیوند

گروه کودکان مهدیه پیوند

جنسیت پذیرش: خواهران

گروه سنی پذیرش*:  کودکان، نوجوانان، بزرگسالان

زبان های آموزشی: انگلیسی

ساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه ساعت ۱۲ تا ۲۰:۵۰

کد شهر: ۰۳۴

تلفن: ۳۲۸۱۷۸۷۰

فکس: ۳۲۸۱۷۸۷۱

نشانی: بلوار هوانیروز، هوانیروز ۱۸، زنبق ۱۲

ایمیل:


* گروه سنی کودکان :پایان اول ابتدایی تا پایان چهارم ابتدایی

*گروه سنی نوجوان:پایان چهارم ابتدایی تا پایان هفتم متوسطه( زبان آموزان ۱۱ تا ۱۴ سال)

*گروه سنی بزرگسال:پایان هفتم متوسطه به بالا(زبان آموزان بالای ۱۴ سال)