بایگانی دسته: سایر نوشته ها

ثبت نام ورودی جدید پاییز98

ثبت نام ترم پاییز98 زبان آموزان جدیدالورود در دو مقطع کودک و نوجوان  آغاز شد.

* گروه سنی کودکان: پایان اول ابتدایی تا پایان چهارم ابتدایی

* گروه سنی نوجوانان: زبان آموزان ۱۱ تا ۱۴ سال ( پایان چهارم دبستان تا پایان هفتم متوسطه )