امتحان میان ترم غایبان زمستان ۱۴۰۰

 امتحان میان ترم غایبان زمستان ۱۴۰۰، از ساعت ۱۰ صبح روز پنچ شنبه ۵ اسفندماه آغاز می‌شود و تا ساعت ۲۴ همان روز ادامه می‌یابد.
به گزارش روابط عمومی کانون زبان ایران، این امتحان برای زبان‌آموزان تمامی سطوح گروه بزرگسال و نوجوان انگلیسی به غیر از ترم یک گروه نوجوانان (start)  برگزار می‌شود.
گفتنی است، از آزمون ترم زمستان ۱۴۰۰ به بعد در صورت برگزاری آزمون غایبان بنا به تصمیمات مقتضی، علاوه بر جریمه نقدی برای غایبان، کسر نمره هم در نظر گرفته می‌شود.
شایان ذکر است، زبان‌آموزان در صورت بروز مشکل می‌توانند با مرکز ارتباط و پشتیبانی با شماره‌های ۹۱۰۷۰۰۰۸-۰۲۱ تماس بگیرند.