اطلاعیه

به اطلاع زبان آموزان عزیز می رساند ترم پاییز 99 به صورت دو روز در هفته طی 20 جلسه و هر جلسه 90 دقیقه برگزار می شود.

شروع ترم پاییز بسته به روز انتخابی شنبه 12 مهر، یکشنبه 13 مهر و دوشنبه 14 مهر خواهد بود.