شروع ثبت نام ترم تابستان 97

ثبت نام آغاز شد

این مرکز  برای ترم تابستان   در سه مقطع کودک و نوجوان و بزرگسال تعداد محدودی زبان آموز پذیرش می کند

مقطع کودک : پایان اول دبستان تا پایان چهارم دبستان (8 تا 11 سال)

مقطع نوجوان: پایان چهارم دبستان تا پایان هفتم (11 تا 14 سال)

مقطع بزرگسال: پایان هفتم تا …( 14 سال به بالا)