همه‌ی نوشته‌های مرکز آموزشی سپه

جبرانی کلاسهای دوشنبه و پنج شنبه

قابل توجه والدین محترم و زبان آموزان عزیز

جبرانی کلاسهای(دوشنبه _پنج شنبه) روز جمعه مورخ1398/02/20 به شرح زیر برگزار می گردد:

ساعت اول   ⇐   از ساعت 8 صبح لغایت 9:30

ساعت دوم  ⇐   از ساعت 9:45 لغایت 11:15

ساعت سوم⇐   از ساعت 11:30 لغایت 13

قابل توجه والدین محترم

ضمن تبریک سال نو موارد زیر به اطلاع می رسد:

1-پرداخت شهریه از تاریخ 98/01/02تا 98/01/28 می باشد.

2-پس از واریز شهریه از قسمت پرداخت های ناموفق نسبت به پرداخت خود مطمئن شوید.

3-حداقل 24 ساعت قبل از ثبت نام نسبت به پرداخت شهریه اقدام فرمائید.

4-ثبت نام حفظ روز و ساعت از98/01/06تا98/01/10 می باشد.

5-ثبت نام تغییر روز وساعت از تاریخ98/01/10(کلیه سطوح کودکان وStartو Reach)و98/01/11(RunوRace)آغاز وتا تاریخ98/01/15ادامه دارد.

6-ثبت نام حضوری از تاریخ98/01/17تا98/01/18 می باشد.