تعطیلی کلاس های کانون زبان ایران

قابل توجه اولیاء محترم:

تمامی کلاس های کــــــانون زبان ایران ازروز دوشــنبه مورخ 98/12/05 تا روز پنــــــــــج شنبه 98/12/08 تعطیل میباشد.