اطلاعیه مهم درباره امتحانات فاینال

زمان تعیین شده برای آزمون آنلاین تمامی سطوح به غیر از  Startو کلیه سطوح کودکان، از ساعت 1 بامداد روز یکشنبه مورخ17/6/98 ساعت 24 روز یکشنبه مورخ 24/6/98 اعلام شده که زبان آموزان می توانند در یکی از روزهای یادشده آزمون خود را انجام دهند.

لازم به ذکر است هر زبان آموز حداکثر 2 بار فرصت شرکت در آزمون تابستان 98 را دارد و ثبت نمره ایشان بر اساس بالاترین نمره اخذ شده خواهد بود .