آزمون تعیین سطح

به اطلاع کلیه والدین و زبان آموزان میرساند آزمون تعیین سطح(ورودی جدید،انتقال به رده سنی بالاتر) روز جمعه98/03/24 می باشداز متقاضیان درخواست می گردد جهت شرکت در این آزمون به دفتر آموزش جهت نامنویسی مراجعه فرمایند.