اطلاعات مرکز

نام مسوول: احمد رضا زنگی آبادی

جنسیت پذیرش: برادران،

گروه سنی پذیرش*: کودک و نوجوان برادر

زبان های آموزشی: انگلیسی

ساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه ساعت 13:30 تا 20

کد شهر: ۰۳۴

تلفن: ۳۲۲۲۲۴۳۰
فکس: ۳۲۲۶۵۲۲۷
نشانی: خیابان سپه – جنب بانک کشاورزی – روبروی بیمارستان  باهنر

 


* گروه سنی کودکان: پایان اول ابتدایی تا پایان چهارم ابتدایی

* گروه سنی نوجوانان: زبان آموزان ۱۱ تا ۱۴ سال ( پایان چهارم دبستان تا پایان هفتم متوسطه )