آغاز ثبت نام ورودی جدید ترم پاییز 98

ثبت نام جدیدترم پاییز98 از:27/5/98 الی ……

دوره های  انگلیسی(عادی ومکالمه)

عربی

اسپانیایی

نوجوانان (پایان چهارم)

    مدارک مورد نیاز:کپی شناسنامه

ساعت مراجعه : همه روزه از 3تا7به غیراز پنجشنبه ها 8تا12