پرداخت اینترنتی شهریه ترم زمستان 97

“پرداخت اینترنتی شهریه ترم زمستان 97  در بازه های زمانی زیر صورت می گیرد.”

باز اول : از روز دوشنبه 97/09/05 ساعت 10 صبح لغایت روز جمعه 97/09/16 ساعت 14 عصر

باز دوم : از روز چهارشنبه 97/09/21 ساعت 8 صبح لغایت روز چهار شنبه 97/09/21 ساعت 8صبح