تعطیلات کانون

قابل توجه زبان آموزان و والدین گرامی

کلیه روزهای تعطیل رسمی به استثنای مواردی که کانون
اعلام می کند، 
کلاس های کانون تعطیل می باشند.

جلسه با والدین

قابل توجه والدین گرامی

جلسه با والدین بخش کودکان این مرکز سطح Primer1 خانم معتمدی

روز شنبه مورخ 1396/08/13 ساعت 16:00 عصر برگزار می شود.

اطلاعات مرکز

به نام خدا

مرکز آموزشی کودک و نوجوان خرم آباد

آدرس : خیابان علوی کوچه شهید رحیمی

تلفن تماس: 33321289

دورنگار: 33321290

شنبه تا چهارشنبه  ” صبح 8 تا 12 ” و ” عصر 15 تا 20

پنج شنبه ” صبح 8 تا 13

مدیر مرکز: بهارک دبیر