تمدید آزمون آنلاین

با عرض پوزش از زبان آموزان و والدین گرامی بابت مشکل پیش آمده در برگزاری آزمون آنلاین 

این آزمون از روز جمعه 1397/12/17 تا روز جمعه 1397/12/24 به صورت اینترنتی  برای سطوح مختلف برگزار خواهد شد.

پرداخت اینترنتی شهریه ترم زمستان 97

“پرداخت اینترنتی شهریه ترم زمستان 97  در بازه های زمانی زیر صورت می گیرد.”

باز اول : از روز دوشنبه 97/09/05 ساعت 10 صبح لغایت روز جمعه 97/09/16 ساعت 14 عصر

باز دوم : از روز چهارشنبه 97/09/21 ساعت 8 صبح لغایت روز چهار شنبه 97/09/21 ساعت 8صبح

پرداخت اینترنتی شهریه ترم تابستان 97

“پرداخت اینترنتی شهریه ترم تابستان 97  در بازه های زمانی زیر صورت می گیرد.”

باز اول : از روز شنبه 97/03/12 ساعت 10 صبح لغایت روز یکشنبه 97/03/27 ساعت 16 عصر

باز دوم : از روز جمعه 97/04/01 ساعت 10 صبح لغایت روز سه شنبه 97/04/05 ساعت 16 عصر