تمدید آزمون آنلاین

با عرض پوزش از زبان آموزان و والدین گرامی بابت مشکل پیش آمده در برگزاری آزمون آنلاین 

این آزمون از روز جمعه 1397/12/17 تا روز جمعه 1397/12/24 به صورت اینترنتی  برای سطوح مختلف برگزار خواهد شد.