کلاسهای جبرانی روز یکشنبه 1396/11/08

با سلام و احترام

لیست جبرانی کلاسهای یکشنبه 96/11/08 که در روز جمعه 96/11/13 برگزار می شود، به شرح زیر می باشد:

ردیف نام سطح نام مدرس روز جبرانی ساعت ملاحضات
1 Race2 خانم علی زاده جمعه 96/11/13 11-12:30
2 Run2 آقای حشم دار جمعه 96/11/13 8-9:30
3 Run1 آقای حشم دار جمعه 96/11/13 9:45-11:15
4  ساعت16-14:30 Run2 آقای حشم دار جمعه 96/11/13 11:30-13
5 Run3 خانم علی زده جمعه 96/11/13 12:30-14
6 Run4 خانم الهویی جمعه 96/11/13 8-9:30
7 Race1 خانم الهویی جمعه 96/11/13 9:35-11:05
8 Race3 خانم الهویی جمعه 96/11/13 11:10-12:40
9 step1 خانم دهقانی جمعه 96/11/13 8:30-10