بایگانی دسته: اطلاعیه ها

شرایط کلی داوطلبان شرکت در مرحله مصاحبه آزمون جذب مدرس

بسمه تعالی

قابل توجه قبول شدگان مرحله آزمون کتبی :

زمان و مکان مصاحبه از قبول شدگان آزمون کتبی متعاقبا” از طریق تماس تلفنی از سوی کانون زبان ایران اعلام خواهد شد.

متقاضیان محترم زمان شرکت در مرحله مصاحبه مدارک زیر را حتماً به همراه داشته باشید.

۱-  یک برگ تقاضای کار (اتوبیوگرافی) با دستخط داوطلب شامل سوابق تحصیلی و تجربه کاری وی که به زبان مربوطه بوده و حداکثر در دو صفحه A4

۲- یک قطعه عکس ۴× ۳ جدید

۳- فتوکپی صفحات اول و دوم شناسنامه

۴- فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی بر اساس جدول شرایط داوطلبان

۵- فتوکپی کارت پایان خدمت ( ویژه آقایان )
۶- اصل و فتوکپی کارت ملی

تذکر: در صورت کامل نبودن مدارک خواسته شده فوق از شرکت در مصاحبه محروم خواهید شد.

 

شرایط داوطلبان شرکت در آزمون جذب مدرس زبان های انگلیسی و غیرانگلیسی:

 

بخش انگلیسی- گروه بزرگسالان
 ۱- حداقل سن ۲۲ سال تمام و حداکثر ۴۵ سال۲- دارا بودن یکی از مدارک زیر:

– مدرک پایان تحصیل دانشگاهی در مقطع کارشناسی به بالا

– مدرک SCEکانون زبان ایران ( با حداکثر اعتبار ۲ سال ) و گواهی اشتغال به تحصیل در سال آخر مقطع کارشناسی

     – گواهی اشتغال به تحصیل در سال آخر مقطع کارشناسی رشته زبان انگلیسی

   و یا مدارک امتحانات شناخته شده بین المللی در زبان انگلیسی مطابق جدول زیر و گواهی اشتغال به تحصیل در سال آخر مقطع کارشناسی

 

ردیف آزمون/ مدرک نمره قابل قبول ( با حداکثر اعتبار ۲ سال )
۱ TOEFL (iBT) )PBT نمره ۱۰۰ به بالا(معادل ۶۰۰ به بالا برای آزمون
۲ IELTS نمره ۵/۷ به بالا
۳ CELTA ارائه مدرک
۴ DELTA ارائه مدرک
بخش انگلیسی- گروه نوجوانان
 ۱- حداقل سن ۲۲ سال تمام و حداکثر ۴۰ سال۲- دارا بودن یکی از مدارک زیر:

– مدرک پایان تحصیل دانشگاهی در مقطع کارشناسی به بالا

– گواهی اشتغال به تحصیل در سال آخر مقطع کارشناسی کلیه رشته های دانشگاهی

– گواهی اشتغال به تحصیل سطح Advanced 3 و گواهی اشتغال به تحصیل در سال آخر مقطع کارشناسی

۳- دارندگان مدارک تخصصی زیر از آزمون کتبی معاف می باشند، ولی لازم است در سایر مراحل شرکت نمایند. (و گواهی اشتغال به تحصیل در سال آخر مقطع کارشناسی )

 

ردیف آزمون/ مدرک نمره قابل قبول ( با حداکثر اعتبار ۲ سال )
۱ SCE کانون زبان ایران __
۲ TOEFL (iBT) )PBT نمره ۹۰ به بالا(معادل ۵۷۷ به بالا برای
۳ IELTS نمره ۷ به بالا
۴ CELTA ارائه مدرک
۵ DELTA ارائه مدرک
بخش انگلیسی- گروه کودکان
۱- حداقل سن ۲۲ سال تمام و حداکثر ۳۵ سال۲- دارا بودن یکی از مدارک زیر:– گواهی اشتغال به تحصیل در مقطع کارشناسی کلیه رشته های دانشگاهی

– ارائه مدرک اشتغال به تحصیل در سطوح Advanced کانون زبان ایران و گواهی اشتغال به تحصیل در مقطع کارشناسی

     – مدارک JCE و SCE کانون زبان ایران و گواهی اشتغال به تحصیل در مقطع کارشناسی

     – دارندگان مدارک تخصصی JCEیا SCE از شرکت در امتحان کتبی معاف هستند و صرفاً   در مرحله مصاحبه شرکت خواهند  نمود.  ( با حداکثر اعتبار ۲ سال )

     – مدارک امتحانات شناخته شده در زبان انگلیسی

۳- در خصوص شرایط دارندگان مدارک بین المللی در این گروه، مشابه گروه نوجوانان عمل می شود.

بخش فرانسه
  ۱- حداقل سن ۲۲ سال تمام و حداکثر ۵۰ سال ۲- دارا بودن یکی از مدارک زیر:

   –   مدرک پایان تحصیلی دانشگاهی در مقطع کارشناسی به بالا

   –   مدارک DELF C1/C2

بخش آلمانی
۱- حداقل سن ۲۲ سال تمام و حداکثر ۵۰ سال ۲- دارا بودن یکی از مدارک زیر:    –   مدرک پایان تحصیلی دانشگاهی در مقطع کارشناسی به بالا

   –   فارغ التحصیلان سطح C1 , C2  کادر مشترک اروپایی          

 

بخش عربی
  ۱-حداقل سن ۲۲ سال تمام و حداکثر ۵۰ سال ۲-دارا بودن یکی از مدارک زیر:

– مدرک پایان تحصیلی دانشگاهی در مقطع کارشناسی به بالا

– فارغ التحصیلان سطح عالیه ۴ بخش عربی کانون زبان ایران با داشتن مدرک دیپلم و سایر شرایط از این قاعده مستثنی هستند.

 

 

بخش اسپانیایی
  ۱- حداقل سن ۲۲ سال تمام و حداکثر ۵۰ سال ۲- دارا بودن یکی از مدارک زیر:

     – مدرک پایان تحصیلی دانشگاهی در مقطع کارشناسی به بالا

      – گواهی اشتغال به تحصیل در سال آخر مقطع کارشناسی رشته زبان اسپانیایی

       – مدرک DELE C2 یا DELE C1  

  تبصره: فارغ التحصیلان آخرین سطح آموزشی هر یک از بخشهای غیر انگلیسی به شرط دارا بودن نمره ارزشیابی خیلی خوب( نمرات ۱۰۰ – ۹۰ ) میتوانند با همراه داشتن تاییدیه گواهی پایان دوره در آزمون کتبی شرکت نمایند.

 

اطلاعیه جذب مدرس دوره زمستان ۹۳

قابل توجه منقاضیان محترم شرکت در آزمون جذب مدرس کانون زبان ایران
به اطلاع می رساند ثبت نام آزمون سراسری جذب مدرس زمستان ۱۳۹۳ از روز سه شنبه ۹۳/۱۰/۹ ساعت ۱۰ صبح آغاز  و تا روز چهارشنبه ۹۳/۱۱/۸ به پایان خواهد رسید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده اطلاعیه ثبت نام  می توانید اینجا کلیک کنید.

اطلاعیه

قابل توجه متقاضیان محترم شرکت در آزمون جذب مدرس کانون زبان ایران

به اطلاع می رساند بخش جذب و توسعه منابع انسانی در حال برنامه ریزی جهت برگزاری آزمون آتی جذب مدرس است. به محض قطعی شدن برنامه، اطلاعات لازم اعلام می شود.