برنامه پرداخت اینترنتی شهریه و ثبت نام اینترنتی ترم بهار 98

با سلام، بدینوسیله برنامه پرداخت و ثبت نام اینترنتی شهریه  ترم بهار 98 اعلام می گردد. خواهشمند است به نحو مقتضی به اطلاع زبان آموزان رسانده شود. به زبان آموزان تاکید نمایید حداقل 24 ساعت قبل از ثبت نام نسبت به پرداخت خود اقدام کنند در غیر اینصورت در زمان ثبت نام، به خصوص ثبت نام تغییر روز و ساعت ممکن است با مشکل مواجه شوند.

جهت مشاهده برنامه زمانی پرداخت