ورژن جدیدی برای نرم افزار تصحیح اوراق منتشر نخواهد شد

همانطور که مستحضرید در دوره زمستان 97 برگزاری آزمون کتبی در دوره های ترمیک انگلیسی نوجوان و بزرگسال به صورت آنلاین خواهد بود (به جز برخی سطوح). نرم افزار تصحیح اوراق نیز برای دوره ها و سطوحی که آزمونشان آنلاین نیست طبق روال گذشته قابل استفاده است و نظام نمره دهی شان مانند قبل است.

برنامه پرداخت اینترنتی شهریه و ثبت نام اینترنتی ترم بهار 98

با سلام، بدینوسیله برنامه پرداخت و ثبت نام اینترنتی شهریه  ترم بهار 98 اعلام می گردد. خواهشمند است به نحو مقتضی به اطلاع زبان آموزان رسانده شود. به زبان آموزان تاکید نمایید حداقل 24 ساعت قبل از ثبت نام نسبت به پرداخت خود اقدام کنند در غیر اینصورت در زمان ثبت نام، به خصوص ثبت نام تغییر روز و ساعت ممکن است با مشکل مواجه شوند.

جهت مشاهده برنامه زمانی پرداخت و ثبت نام به برگه های مربوطه مراجعه نمایید.

برنامه زمانبندی پرداخت شهریه

برنامه زمانبندی ثبت نام