بایگانی دسته: اطلاع رسانی ضروری

آدرس و تلفن جدید مرکز ایلام

بدینوسیله آدرس و شماره تلفن جدید مرکز آموزشی ایلام را به اطلاع می رساند

آدرس: ایلام- خیابان آیت اله حیدری- نبش خیابان شهید نادری- ساختمان سابق هتل لاله

تلفن : ۳۳۳۰۵۰۷۲-۰۸۴      ۳۳۳۰۵۰۷۳-۰۸۴          ۳۳۳۰۵۰۷۴-۰۸۴

 فکس: ۳۳۳۰۵۰۷۳-۰۸۴

ilam@ili.ir