بخشنامه

طبق بخشنامه کانون زبان ایران هرگاه ادارات دولتی از سوی دولت و یا استانداری ها تعطیل اعلام گردید، مراکز کانون زبان ایران نیز تعطیل خواهند بود و در غیر این صورت کلاس های کانون زبان دایر می باشند و زبان آموزان درصورت تمایل می توانند از غیبت های مجاز خود استفاده نمایند. بنابراین تعطیلی مدارس و یا موارد دیگر اضافه بر تقویم آموزشی کانون زبان منجر به تعطیلی مراکز کانون نخواهد شد.

این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است

 

دختر بدر الدجی امشب سه جا دارد عزا

گاه می گوید پدر گاهی حسن گاهی رضا

 

در سوگ نبی جهان سیه می پوشد
در سینه، دل از داغ حسن می جوشد
از ماتم هشتمین امام معصوم
هر شیعه ز درد، جام غم می نوشد.
ایام سوگواری دهه سوم صفر تسلیت باد

تسلیت

We would like to express our heartfelt condolences to the families of our dear compatriots who lost their lives because of the devastating earthquake happened Sunday night in the western province of Kermanshah; God bless all those who passed away in this national disaster and may them all rest in peace. We also sincerely pray and hope that all the injured will be restored to health very soon.

جان باختن چندين تن از هموطنان عزيزمان را در حادثه زلزله تسليت عرض مينماييم و آرزوي صبر براي بازماندگان از درگاه الهي داريم