تعطیلی کلاس های روز شنبه 1397/1/25

به اطلاع کلیه زبان آموزان می رساند
کلاسهای روز شنبه 25/1/1397 مصادف با بعثت حضرت رسول(ص)
تعطیل می باشد
جبرانی این کلاسها متعاقبا توسط اساتید به زبان آموزان ابلاغ می گردد