برگزاری کلاس های چهارشنبه 96/11/18

به آگاهی می رساند:

کلیه کلاس های مراکز آموزشی کانون های زبان استان البرز روز چهارشنبه مورخ 18 بهمن دایر می باشد.