تعطیلی 21 و 22 بهمن ماه

قابل توجه زبان آموزان و اولیاء محترم:
به اطلاع می رساند کلیه کلاس های کانون زبان ایران در تاریخ های
21/11/96 روز شنبه
و
22/11/96 روز یکشنبه
(مصادف با 22 بهمن ماه)
تعطیل می باشد