تعطیلی دوشنبه 96/11/09

به اطلاع زبان آموزان گرامی می رساند:

به علت بارش سنگین برف و یخبندان کلیه مراکز کانون های زبان استان البرز روز دوشنبه مورخ نهم بهمن ماه تعطیل می باشد.

جبرانی این تعطیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.