اطلاعات مرکز

نام مسوول: حامد مولوی

جنسیت پذیرش: برادران، خواهران

گروه سنی پذیرش*: نوجوانان، بزرگسالان

زبان های آموزشی: انگلیسی

ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه  ساعت ۸:۳۰ تا ۱۸ پنج شنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۵

کد شهر: ۰۲۶

تلفن: ۴۴۲۳۸۵۵۰

فکس: ۴۴۲۳۸۵۴۹

نشانی: بلوار امام امت، انتهای خیابان شهید باهنر (راه آهن) ۳۴

ایمیل:

 


* گروه سنی کودکان: پایان اول ابتدایی تا پایان چهارم ابتدایی

* گروه سنی نوجوانان: زبان آموزان ۱۱ تا ۱۴ سال

* گروه سنی بزرگسالان: زبان آموزان بالای ۱۴ سال