تعیین سطح برادران نوجوانان

تاریخ تعیین سطح برادران نوجوانان به صورت ذیل می باشد .

  1. سه شنبه ۹۴/۶/۱۰ ساعت ۱۰:۳۰ صبح
  2. دوشنبه ۹۴/۶/۲۳ ساعت  ۱۰:۳۰ صبح مدارک لازم جهت ثبت نام  کارت ملی یا شناسنامه به همراه دوازده هزار تومان می باشد.