بایگانی دسته: پرداخت اینترنتی شهریه

پرداخت شهریه ترم بهار ۹۵

قابل توجه زبان آموزان گرامی:

جهت پرداخت شهریه ترم بهار ۹۵ می توانید در تاریخ های ذیل به آدرس کانون زبان ایران www.ilireg.ir مراجعه کرده و نسبت به پرداخت شهریه اقدام نمایید.

 بازه زمانی اول : از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۹۴/۱۱/۱۹ لغایت ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۹۴/۱۲/۱۰

بازه زمانی دوم : از ساعت ۱۶ روز سه شنبه ۹۴/۱۲/۱۸ لغایت ساعت ۱۴ روز چهارشنبه ۹۴/۱۲/۲۶  

** زبان آموزانی که در بازه زمانی اول اقدام  به پرداخت شهریه ننمایند امکان ثبت نام حفظ و روز ساعت را از دست خواهند داد و می بایست در زمان تغییر روز و ساعت اقدام به ثبت نام نمایند.