نوجوانان

جهت تعیین سطح در سطح نوجوانان در زمان های زیر به واحد کانون زبان ایران مراجعه نمایید

هفته ی اول خرداد

هفته ی اول شهریور

هفته ی اول اذر

هفته ی اول اسفند