پرداخت اینترنتی شهریه ترم پاییز۹۶

بازه زمانی اول: از ۱۰ صبح روز شنبه ۹۶/۰۶/۰۴  لغایت۱۴ساعت روز یک شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۱۹

  با توجه به ترافیک بالای سایت در زمان امتحانات فاینال به زبان آموزان توصیه می شود  که حتما دربازه زمانی اول نسبت به پرداخت شهریه خود اقدام نمایند.

       زبان آموزانی که در بازه زمانی اول نسبت به پرداخت شهریه اقدام ننمایند، امکان ثبت نام حفظ روز و ساعت را از دست خواهند داد و می بایست در زمان ثبت نام تغییر روز و ساعت جهت ثبت نام به سایت مراجعه نمایند.

زبان آموزان جهت پرداخت اینترنتی می توانند با مراجعه به سایت www.ilireg.ir در این زمان برای پرداخت شهریه خود اقدام نمایند.