*اطلاعیه تمدید آزمون آنلاین*

آخرین فرصت برای عزیزانی که به هردلیل موفق به انجام آزمون آنلاین نشده اند تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 25 اسفند ماه تعیین شده است و همچنان سایت مربوطه (ilireg.ir) برای آزمون باز خواهد بود ، البته این فرصت امکان تمدید مجدد ندارد.
همچنین اعلام نمرات عزیزانی که آزمون آنلاین را با موفقیت به پایان رسانده اند،از ساعت 14 روز شنبه 25 اسفند در پرتال آموزشی کانون زبان (ilireg.ir) صورت میگیرد.