کنسلی جلسه اولیاء استاد حاج سیدجوادی

با سلام

به اطلاع اولیاء عزیز می رساند جلسه

اولیاء استاد حاج سیدجوادی روز سه شنبه

 مورخ 1398/11/08 کنسل می باشد.

جلسه اولیاء روز پنجشنبه مورخ

1398/11/10 برگزار می گردد.

( حضور اولیاء گرامی الزامی است. )

سطح Run 2 = ساعت 17/15 الی 19

کلاس 104

سطح Run 3 = ساعت 19 الی 20/30

کلاس 110

کنسلی و جبرانی کلاس استاد مفیدی ( مربوط به روزهای یکشنبه و چهارشنبه )

با سلام

به اطلاع زبان آموزان عزیز می رساند

کلاس استاد مفیدی سطح  Run 2 فردا

یکشنبه مورخ 1398/11/06 کنسل

می باشد.

جبرانی آن روز سه شنبه مورخ

1398/11/08 ساعت 15/45 دقیقه

برگزار می گردد.

 

                                             با سپاس

روز و تاریخ امتحان کتبی سطوح Inter 3 ، High 3 ، AD 3 ( زمستان 1398 )

با سلام

کلیه امتحانات کتبی سطوح Inter 3 ،

High 3 ،  AD 3 روز سه شنبه مورخ

1398/12/20 رأس ساعت 18 بعدازظهر

برگزار می گردد.

 

از  زبان آموزان عزیز خواهشمند است

در ساعت مقرر حضور به همراه رسانند.

و از آوردن گوشی همراه در جلسه

امتحان جدا” خودداری نمایند.

 

                                        موفق باشید.

جبرانی کلاس استاد نصیری مربوط به روزهای یکشنبه و چهارشنبه ( سطح Reach 1 و Run 3 و Run 2)

با سلام

جبرانی روزهای یکشنبه و چهارشنبه 

سطح Reach 1 :

روز پنجشنبه مورخ1398/11/03 

از ساعت 15 الی 16/30

سطح  Run 3 :

روز پنجشنبه مورخ1398/11/03

از ساعت 16/30 الی 18

سطح Run 2 :

روز پنجشنبه مورخ 1398/11/03

از ساعت 18 الی 19/30