اطلاعات مرکز

نام مسوول: شیرین اکبری

جنسیت پذیرش: خواهران

گروه سنی پذیرش*:  کودکان، نوجوانان، بزگسالان

زبان های آموزشی: انگلیسی

ساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه صبح ها ساعت ۸ تا 11 عصرها ساعت 15 تا 19

کد شهر: ۰۲۸

تلفن: 33683752

فکس: 33683752

نشانی: نوروزیان ، نبش حکمت 55 ، واحد خواهران
ایمیل: ghazvin@ili.ir


* گروه سنی کودکان: پایان اول ابتدایی تا پایان چهارم ابتدایی

* گروه سنی نوجوانان: زبان آموزان ۱۱ تا ۱۴ سال ( پایان چهارم دبستان تا پایان هفتم متوسطه )

* گروه سنی بزرگسالان: زبان آموزان بالای ۱۴ سال ( پایان هفتم متوسطه به بالا )