اطلاعیه مهم

زبان آموزان و مدرسان گرامی

جلساتی که این هفته به هر دلیلی برگزار نشدند در طول ترم، به صورت جبرانی برگزار خواهند شد.

اختلالات و مسائل سامانه ها برطرف شده و انشاالله تا آخر این هفته به کیفیت مطلوب و پایداری بالا خواهند رسید. از هفته بعد کلاس ها طبق سیلابس به صورت جدی برگزار و تدریس خواهند شد.

 

                                                    با سپاس