تبریک میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا ( س ) مقام زن و روز مادر

در آسمان آبی دلم ، جایی برای

ابرها نیست.

مادرم! عایم کن که با دعایت ، دلم خانه

دردها نیست.

مادرم هستی من زهستی تو

تا هستم و هست دارمت دوست !

فاطمه یعنی شرف ، یعنی حجاب ،

فاطمه فخر زنان ، روز حساب

فاطمه یعنی رضای کردگار

شاهکار خلقت پروردگار

زن هستی ساز ونظم ده و

مهرگستراست،سرچشمه محبت

و الطاف داور

است بهر صفا و لطف خدا عشق مظهر

است ، بعداز خدا به سجده بود

زانکه مادر است ….

نیمی از من مال تو

نیم دیگر هم مال تو

تمام قلب و احساسام وقف تو

بخدا دگر چیزی ندارم

همان هم مال تو

جان ناچیزم فدای موی تو

مادرم

ای عصاره ایمان

ای چکیده ایثار

ای خود عشق

عاشق بودن و عاشق ماندن

را به من هم بیاموز

بهشت ها برای تو آفریده شده اند و

درختان برای اینکه سایبان تو باشند سر

از خاک بر می آورند…..

مادر گوهر گرانبهایی است; بی مثل در

آفرینش

مادر دریای محبت

 

           روزتون مبارک فرشتگان خوبیها