تاریخ و ساعت آزمون پایان ترم ( فاینال ) زبان آموزان در ترم زمستان97

روزهای شنبه و دوشنبه مورخ 1397/12/13 روز دوشنبه

روزهای سه شنبه و پنجشنبه مورخ 1397/12/14 روز سه شنبه

روزهای یکشنبه و چهارشنبه مورخ 1397/12/15روز چهارشنبه

ساعت برگزاری آزمون فاینال در گروه سنی کودکان و نوجوانان :

1-ساعت کلاسی 16 الی 17:30 فاینال در ساعت 15برگزار می شود.

2-ساعت کلاسی17:45 الی19:15فاینال درساعت16:30برگزارمی شود.

3-ساعت کلاسی19:30 الی21 فاینال درساعت18برگزارمی شود.

ساعت برگزاری آزمون فاینال درگروه سنی بزرگسالان:

1-ساعت کلاسی10 الی11:45 فاینال درساعت9:30 برگزارمی شود.

2-ساعت کلاسی15:15 الی17فاینال درساعت15 برگزار می شود.

3-ساعت کلاسی17:15 الی19 فاینال درساعت16:30برگزارمی شود.

4-ساعت کلاسی 19:15 الی21 فاینال درساعت18برگزارمی شود.

آگهی جذب زبان آموز

به اطلاع کلیه متقاضیان عزیز می رساند کانون زبان ایران مرکز قزوین  در ترم بهار98 در تمامی گروه های سنی زبان آموز جذب می نماید. لازم به ذکر است که ثبت نام ذکر شده بدون رزرو قبلی صورت می پذیرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 33683752 تماس بگیرید.

باسپاس