تخفیف شهریه بهار ۹۶

زبان آموزان متقاضی دریافت تخفیف شهریه ، مدارک مورد نظر را تا تاریخ ۹۵/۱۱/۲۸ به دفتر آموزش تحویل نمایند.تخفیف شهریه شامل ( فرزندان شهدا ، جانبازان ، فرهنگیان ، بهزیستی و بانک سینا ) می باشد.