مسئول بخش آلمانی کانون زبان ایران خبر داد: راه‌اندازی دورۀ آمادگی آزمون (A1(ZD آلمانی در مرکز آموزشی شهرک‌قدس

مسئول بخش آلمانی کانون زبان ایران، از راه اندازی دورۀ آمادگی آزمون (A1(ZD آلمانی در مرکز آموزشی شهرک‌قدس خواهران خبر داد و افزود: این دوره پیش از این نیز در مراکز کرج و وصال در تهران و همچنین در اصفهان برگزار شده است. ادامه خواندن مسئول بخش آلمانی کانون زبان ایران خبر داد: راه‌اندازی دورۀ آمادگی آزمون (A1(ZD آلمانی در مرکز آموزشی شهرک‌قدس

سرپرست آموزش زبان‌های غیرانگلیسی: شرایط گسترش آموزش زبان‌های غیرانگلیسی را فراهم می‌سازیم

سرپرست آموزش زبان‌های غیرانگلیسی کانون زبان ایران از راه‌اندازی چندین دورۀ غیرانگلیسی در دی ماه سال جاری در مراکز کانون زبان ایران خبر داد و گفت: خوشبختانه با رویکرد بسیار مثبتی که ریاست محترم کانون زبان نسبت به گسترش بهینه و منطقی بخش‏ های غیرانگلیسی دارند و همچنین با پیگیری مجدانه مسئولان محترم بخش ‏های غیرانگلیسی، تعداد 5 دورۀ جدید غیر انگلیسی راه‌اندازی شده و یا مجوز برگزاری دریافت کرده است. ادامه خواندن سرپرست آموزش زبان‌های غیرانگلیسی: شرایط گسترش آموزش زبان‌های غیرانگلیسی را فراهم می‌سازیم