راه اندازی دورۀ آموزشی هتل‌داری، رستوران‌داری و گردشگری فرانسه در مرکز وصال

دورۀ آموزشی هتل‌داری، رستوران‌داری و گردشگری زبان فرانسه (THR) برای اولین بار، در ترم زمستان در مرکز آموزشی وصال برگزار می‌شود. ادامه خواندن راه اندازی دورۀ آموزشی هتل‌داری، رستوران‌داری و گردشگری فرانسه در مرکز وصال

سرپرست آموزش زبان‌های غیرانگلیسی: شرایط گسترش آموزش زبان‌های غیرانگلیسی را فراهم می‌سازیم

سرپرست آموزش زبان‌های غیرانگلیسی کانون زبان ایران از راه‌اندازی چندین دورۀ غیرانگلیسی در دی ماه سال جاری در مراکز کانون زبان ایران خبر داد و گفت: خوشبختانه با رویکرد بسیار مثبتی که ریاست محترم کانون زبان نسبت به گسترش بهینه و منطقی بخش‏های غیرانگلیسی دارند و همچنین با پیگیری مجدانه مسئولان محترم بخش‏های غیرانگلیسی، تعداد 5 دورۀ جدید غیر انگلیسی راه‌اندازی شده و یا مجوز برگزاری دریافت کرده است. ادامه خواندن سرپرست آموزش زبان‌های غیرانگلیسی: شرایط گسترش آموزش زبان‌های غیرانگلیسی را فراهم می‌سازیم