آزمون آنلاین ترم تابستان ۱۴۰۰

http://blogs.ili.ir/tehran23/wp-content/uploads/sites/60/2021/09/IMG_20210910_165747.jpg

🔴 خلاصه نکات قابل توجه در آزمون آنلاین ترم تابستان ۱۴۰۰

✅توجه نمایید،چنانچه با گوشی آزمون می دهیددر هنگام آزمون فیلترشکن خاموش باشد.

✅نام کاربری (نام کاربری همان شماره زبان آموزی) ورمز عبور(کد ملی زبان آموز)می باشد.

✅تاریخ آزمون 23 الی 26 شهریور

✅سطوح کودکان و سطح Start نوجوانان آزمون فاینال ندارند و ارزیابی فقط ازطریق نمره کلاسی مدرس محترم می باشد.

✅نشانی سایت آزمون آنلاین (درزمان آزمون فعال می باشد)

http://Exam.ili.ir

🗓نگاهی به تقویم ترمی پاییز 1400🍁

✅طبق تقویم ترمی شروع ترم پاییز روز شنبه ۱۷ مهرماه و پایان ترم روز پنجشنبه  ۲۵ آ ذرماه خواهد بود.

🔴شروع کلاسهای روزهای شنبه و چهارشنبه؛ روز شنبه ۱۷مهرماه

🔵شروع کلاسهای روزهای یکشنبه و سه شنبه؛روز یکشنبه ۱۸مهرماه

🟢شروع کلاسهای روزهای دوشنبه و پنجشنبه؛ روز دوشنبه ۱۹مهرماه

✅ تاریخ انتخاب کلاس اینترنتی ترم پاییز ۱۴۰۰؛ از روز پنجشنبه اول مهرماه تا روز یکشنبه یازدهم مهرماه می باشد.

ثبت نام با تأخیر از روز شنبه ۱۷مهرماه الی سه شنبه ۲۰ مهرماه می باشد.

✅زبان آموزان عزیز برای خرید کتاب حتماً می‌بایست ابتدا انتخاب کلاس(ثبت نام اینترنتی) طبق تاریخ های مذکور انجام دهید و سپس اقدام به خرید کتاب نمایید.